Medewerkers

Huisartsen

R.J.Vermeer

Praktijkhouder
Werkt op maandag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag

Mw. R.H.R. Wolf

Werkt op dinsdag

Verrichtingen
In de praktijk vinden o.a. de volgende medische verrichtingen plaats:
24uurs bloeddrukmetingen, longfunktieonderzoek, plaatsen spiraaltjes, kleine chirurgische verrichtingen, meten doorbloeding van de benen d.m.v. echo doppler, bezinking meten.

Praktijkassistentes

Greeth Grootveld-Jansen

Werkt op maandag en dinsdag

Ada Martirosan-Mrktchjan

Werkt op woensdagochtend, donderdag en vrijdag

U kunt bij hen terecht voor:
- afspraak maken voor het spreekuur of voor visites
- eenvoudige medische vragen
- herhaalrecepten, vragen over medicijnen
- urinecontrole (graag voor 10.00 uur inleveren)
- doorgeven van uitslagen (elke middag tussen 14.00-16.00 uur)

Zij hebben ook een eigen spreekuur tussen 10.00-12.00 uur:
- bloeddrukmeting, incl. 24 uurs bloeddrukmeting
- oren uitspuiten
- hechtingen verwijderen
- verbinden van wonden
- injecties geven
- uitstrijkjes

Wrattenspreekuur:
Wratten kunnen worden aangestipt met vloeibaar stikstof. Sinds kort is dit permanent in de praktijk aanwezig. Voor behandeling hiermee door de praktijkassisstente dient u wel een afspraak met haar te maken.

Praktijkondersteuners

Helga Werkman-de Vries

Praktijkondersteuner somatisch en praktijkmanager
Werkt op maandag, woensdagochtend en donderdag

Een praktijkondersteuner somatisch is opgeleid om in een huisartsenpraktijk bepaalde taken van een huisarts over te nemen, in het bijzonder patiënten met een chronische ziekte.
Helga doet de controles van patiënten met diabetes, heeft spreekuur voor patiënten met COPD/asthma en voor patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten. Verder houdt zij zich bezig met zorg voor kwetsbare ouderen. Daarnaast doet zij visites in opdracht van de huisarts.


Nienke Jelsma

Praktijkondersteuner GGZ
Werkt op dinsdag

De POH GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan mensen met psychische en/of psychosociale problemen.

U kunt bij Nienke terecht voor ondersteunende en begeleidende gesprekken in situaties van overspannenheid, depressie, relatieproblemen, rouwverwerking, problemen met assertiviteit, opvoedingsvragen, problemen met werk/opleiding, overbelasting bij mantelzorgers, een laag gevoel van eigenwaarde, stress en andere psychische klachten.

Het contact met haar komt veelal tot stand als na een oriënterend gesprek met de huisarts blijkt, dat er langere gesprekken nodig zijn om zicht te krijgen op de problemen en het evenwicht te herstellen. Soms kan het nodig zijn u door te verwijzen naar andere professionele hulpverlening.

inloggen